۲۳ مرداد ۱۳۹۱

سرطان مقدس

وقتی دنبال یک ایدئولوژی هستی ، مجبوری برای حفظ آرمانهایت همه چیز را فدا کنی تا به هدف برسی. خیلی ها آنقدر غرق میشوند که خودر را نیز حاضرند فدا کنند.وقتی میشنویم در ایران موج سونامی سرطان برای پارازیت های ماهواره ای در راه است، هرچند هم از دهان نماینده سابق مجلس باشد، نباید هیچ امیدی به حل مشکل داشت. ایدئولوژی حکومت حالم بر ایران، مبارزه با استکبار جهانی و داشتن ایران و جهانی اسلامیست. در این گروه اگر هم افرادی باشند که دلشان به حال مردم بسوزد باز هم هدف و آرمان خود را در اولویت قرار میدهند و میگویند مجبوریم و سرطان گرفتن مردم را راهی میدانند برای رسیدن به آرمانشان و حتی آنرا مقدس هم میدانند. شاید آیت الله خامنه ای ، اگر زنده باشد، ده سال دیگر بگوید همه آنهاییکه در راه مبارزه با استکابر از طریق پارازیتهای ماهواره ای سرطان گرفتن، شهید محسوب میشوند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

بايگانی وبلاگ