۱۴ تیر ۱۳۹۱

نظر شما؟

بعد از بسته شدن نظرسنجی هسته ای تلویزیون ایران تصمیم گرفتیم همان نظرسنجی با همان گزینه ها را منتشر کنیم.


http://www.facebook.com/questions/308620775899976/

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

بايگانی وبلاگ