۸ شهریور ۱۳۹۱

از کوچه اختر هم بگذر جناب بانکی مون

آقای بانکی مون ما نخواستیم از وضعیت حقو.ق بشر فقط انتقاد کنید. چندین هزار امضا در سایت کلمه جمع شد ، چندین صفحه فیس بوکی و چند ده وبلاگ و چندین سایت از شما خواستند از رهبر ایران سوال کنید به چه جرمی میرحسین موسوی را حبس خانگی کرده است . این همه زندانی سیاسی.  اسم ببرید. بیست سال است امثال شما از وضعیت حقوق بشر بصورت کلی انتقاد میکنید.  نام ببرید. روبروی رهبر ایران بایستید و نام زندانیان سیاسی را ببرید. کلی گویی به چه درد ما میخورد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

بايگانی وبلاگ