۲۸ بهمن ۱۳۹۰

مافیای آیت الله ها در نامه 23 نوری زاد

نوری زاد امروز هم به رهبری نامه نوشت. نامه شماره 23. نامه ای بلند که توصیه میکنم حتما آنرا بخوانید که مملو از مطالب خواندنی. اینجا. منظور نوری زاد از آیت الله هاای زیر چه کسانی هستند؟ آیا آنهارا میشناسید؟

برج سازی ؟
 لاستیک دنا ؟
 واردات شکر ؟
 تجارت سنگهای معدن بیدخت فارس ؟
 جوراب استارلایت ؟
  تجارت لبنیات؟  

اگر دل یکی ازآیت الله های شما برای داشتن دانشگاه ودرکنارش برای برج ها و مجتمع های تجاری تنگ شده بود، واگر آیت الله دیگری دلش هوای لاستیک دنا را داشت، یا آیت الله دیگری به واردات شکرعلاقه مند بود، یا آیت الله دیگری – همچنان که به اقامه نمازوحدت آفرین و دشمن شکن جمعه مشغول است – دلش را سنگ های سرخ معادنِ بیدخت استان فارس برده بود، یا دیگری مشتاقِ سرفرو بردن به داخل جوراب استارلایت بود، یا آن یکی به لبنیات و فراورده های جانبی آن می اندیشید، راه درستش این بود که اینها را با خود من درمیان می گذاشتند تا بلافاصله تقدیمشان کنم. وادامه می دهد: ...

۲ نظر:

 1. لاستیک دنا، محمدیزدی! ــــ واردات شکر، مکارم شیرازی! ـــ سنگ معدن بیدخت، امامی کاشانی! امام جمعه موقت تهران! ــــ جوراب استارلایت، هادی غفاری! ــــ لبنیات و فرآورده های جانبی، فکر میکنم، یقین ندارم، علی اکبر ناطق نوری!

  پاسخحذف
 2. داشتن دانشگاه (امام صادق) و برجهای تجاری ومجتمع تجاری! آیت الله مهدوی کنی!!! رئیس مجلس خبرگان رهبری!!!!!
  آدرس یکی از مجتمعهای تجاری او هم در خیابان ولیعصر تقاطع شمالغربی طالقانی(تخت جمشید سابق) مجتمع تجاری نور میباشد این مچتمع در زمین بزرگی واقع شده است که قبل از انقلاب مالکش آنرا وقف ساختن مسجد و کارهای عامالمنفعه کرده بود بعدازانقلاب بدلیل مرغوب بودن مکان آن مهدوی کنی روی آن دست گذاشت وآنرا صاحب شدازشهردار آنزمان تقاضای جوازتجاری کرد!! شهردار وقت(کرباسچی)عوارض قانونی تغییر زمین عام المنفعه به تجاری را که میلیاردها تومان میشود، تعیین کرد مهدوی کنی ازپرداخت آن استنکاف کرد خامنه ای رفیق دوست را واسطه!!کرد برای حل اختلاف!! بین شهردار ومهدوی کنی! رفیق دوست هم بعد از حکمیت!!! میلیاردها تومان بنفع مهدوی کنی تخفیف گرفت!! مهدوی کنی بشرط پرداخت قسطی!! باباقیمانده!! موافقت کرد جوازساخت راازشهرداری گرفت بعدا سردار نقدی همه شهرداران مناطق مختلف تهران!!رادستگیر ودرساختمان وصال!شکنجه وبعد همبرکنار کردند حودکرباسچی راهم محسنی اژه ای محاکمه وبرکنار کرد بدینوسیله مهدوی کنی باقیمانده عوارض شهرداری ...
  باقیمانده عوارض شهرداری تهران را هاپولی ماپول!! کرد ویک ریال هم به شهرداری پرداخت نکرد درآن زمین هم مجتمع تجاری عظیمی ساخت که تمام طبقاتش تجاری است ومتجاوز از هشتصد بوتیک!!! درقسمتی ازآن ساخته است که همه بقیمت کلانی فروخته است! میتوانی هروقت گذرت به آنجا افتاد ازنزدیک ببینی!!! واز این دزدی لذت!! ببری!!!!!!!!!!!!
  حالا فهمیدی که چرا مهدوی کنی اخیرا درمصاحبه ای گفته است میرحسین موسوی سوسیالیستبود!!! یعنی نمی گذاشت مابخوریم!!! واز طرفی گفته است اعتقاد به ولایت فقیه کافی نیست!! باید آنها این مقام رامقدس!!!!!!!!!!! بدانند! ازکجا آب!! میخورد این مقدس بودن!!

  پاسخحذف

بايگانی وبلاگ