۱۶ آذر ۱۳۹۰

آن مردم کجا هستند؟


جواب این پرسش ساده نیست. وقتی حرف از مردم میزنیم باید درک کنیم که خودمان هم قسمتی از مردم هستیم. در واقع همیشه همه مردم از این مینالند که چرا مردم به صحنه نمیایند. درک ما از کلمه مردم چیست؟ آیا شما که این را میخوانی مردم نیستی؟ من که اینرا نوشتم مردم نیستم؟ تا کی بنویسیم که چرا مردم نمیایند یا آن مردم کجا هستند؟ بهتر است بنویسم خودم کجا هستم. و یا چرا خودم نمیایم. این شاید خیلی چیزها را عوض کند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

بايگانی وبلاگ