۴ آبان ۱۳۹۰

اگر اسمش را جمهوری گذاشته اید، تغییر در آن نیازمند همه پرسی است؛ و نه اراده رهبری

جمهوری اسلامی ایران در یک همه پرسی و بوسیله بنیانگذار آن، آیت الله خمینی، در فرودین ماه  1358 تاسیس شد و در نتیجه هرگونه تغییر در آن، نه بازنگری در قانون اساسی بلکه مستلزم برگزاری یک همه پرسی جدید است تا طی آن مردم ایران صریحا بگویند که آیا 33 سال پس از تاسیس جمهوری اسلامی همچنان خواستار چنین نظامی هستند یا نه. 

۱ نظر:

بايگانی وبلاگ