۱۱ مهر ۱۳۹۰

ظلم رفتنیست. لجن ماندنی نیست

هرکاری خواستند با پولهای این سرزمین کردند و آخرش یکی را فرستادند خارج و گفتند پولها را با خودش برد . اینجوری نه مجازات میشه کسی و نه بهانه ای برای بازگشت پولها وجود داره. فکر میکنید اگر اینترنت نبود ( مثلا 10 سال پیش ) کسی از این موضوع خبردار میشد؟ فکر میکنید در این 32 سال چند نمونه اختلاس حکومتی رخ داده و ما بی خبریم؟ فساد سرتاپای این حکومت را فرا گرفته. سالهای سال است که فرا گرفته. ما هم فقط نظاره میکنیم. جان جوانهای مملکت را در خیابانها میگیرند، عمرشان را در زندانها هدر میدهند که چه؟ که روزی مردی 3میلیارد دلار را یک شبه با خود خارج کنه؟ به همین راحتی؟ ما عقل و شعور نداریم؟  لجن گرفته سرتاپایتان را. بخدا تمام وجود و سرتاپای حکومتتان را لجن گرفته. بوی تعفن میدهید. سرنگون گردید که 32 سال زندگی خوش را از این مردم سلب کردید. لجن ها

۱ نظر:

بايگانی وبلاگ