۱ آذر ۱۳۹۱

بی ارادگان . بردگان

چه مخالف نظام چه موافق نظام باشید، امروز فهمیدید حکم حکومتی معنایش چیست. مجلسی که سالها فرمایشی مینامیدنش، میخواست احمدی نژاد را سوال پیچ کند. چیزی که میلیونها ایرانی طرفدار و مخالف نظام خواستارش بوند. ولی آیت الله خامنه ای اینگونه نمیخواست. تمام روزنامه ها از روزها قبل این موضوع را تیتر میزدند و امروز همه مطیع رهبری شدند و انگار نه انگار میلیون میلیون ایرانی، صدها سایت و روزنامه، اراده ای از خود دارند و همه باید به حرف یک نفر گوش کنند و آن کسی نیست جز رهبر مسلمین جهان، حضرت آیت الله خامنه ای. 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

بايگانی وبلاگ