۱۵ بهمن ۱۳۹۰

این عکس امروز گرفته شده . فکر میکنید اینجا کجاست؟

 تقریبا یک سال پیش محمد مختاری در این نقطه کشته شد

۱ نظر:

بايگانی وبلاگ